RTV OostRTV Oost

RTV Oost is de regionale omroep voor Overijssel. Gebeurt er iets in Overijssel, dan zie je het bij RTV Oost. Op de website, in de mobiele apps en op social media, maar ook op radio en televisie. De omroep is gevestigd in Hengelo en heeft nog een vestiging in Zwolle. RTV Oost zendt uit vanaf de zendstations in Hengelo, Markelo, Losser en Zwolle.

Uitdaging

Voor RTV Oost is de digitalisering sinds 2005 sterk ontwrichtend geweest. De ontwikkelingen gaan snel en deze bieden op het gebied van nieuwsconsumptie en sociale interactie voortdurend nieuwe mogelijkheden die er voor zorgen dat het publiek op drift is én blijft. Dat vraagt van RTV Oost als mediabedrijf een sterk aanpassingsvermogen, een voortdurende wendbaarheid en dus een continu lerende organisatie. Om deze reden heeft RTV Oost ingezet op een cultuurverandering waarbij ‘online first’, netwerken, samenwerken en innovatiekracht vanzelfsprekend worden.

Hiervoor is het van belang dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en werken vanuit pro activiteit en ondernemerschap. Hierbij past een meer coachende leiderschapsstijl. Een stijl die ruimte biedt voor eigenaarschap en (zelf)reflectie stimuleert. Er komt meer focus op talenten en drijfveren en op een doorlopende dialoog over prestaties en ontwikkeling.

Oplossing

Om RTV optimaal te ondersteunen bij de ingezette beweging, koos Avantiro voor de TMA Talentenanalyse als praktisch instrument in dit cultuurveranderingstraject. De TMA Talentenanalyse, gebaseerd op positieve psychologie, werd ingezet voor de medewerkers van RTV Oost. Online vulden de medewerkers ruim 300 vragen in. Vragen over talenten en drijfveren, over wie je bent als mens en waar je blij van wordt en waarvan niet.

De uitkomst van de vragenlijst gaf inzicht in de specifieke kwaliteiten van een medewerker en in hoe deze het meest passend ingezet kunnen worden. Deze uitkomst werd in een coaching sessie, met een coach van Avantiro, één op één met de medewerker besproken. De uitgewerkte analyse van deze sessie was de leidraad voor het coaching gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is om mensen te laten inzien wat ze, aanhakend op de beweging die is ingezet, als individu kunnen bijdragen om de organisatiedoelstellingen, zoals cultuurverandering te behalen.

Hiernaast is Avantiro één van de partijen die met enige regelmaat een loopbaantraject aanbiedt aan de medewerkers van RTV Oost. In de Omroep CAO staat dat elke medewerker één keer per vijf jaar een loopbaantraject mag volgen. RTV Oost reserveert hier een budget voor. Ondertussen heeft Avantiro al tientallen loopbaantrajecten mogen uitvoeren voor RTV Oost.

Voordelen

RTV Oost werkt graag samen met Avantiro vanwege de kundige coaches en mensgerichte aanpak. In de vormgeving van het traject wordt altijd gekeken naar maatwerk: Wat past op dat moment het beste bij de organisatie, het vraagstuk en de mensen? In dit traject hebben de coachingsgesprekken met de professional van Avantiro echt bijgedragen aan persoonlijk inzicht. Onze medewerkers koppelden bovendien terug dat ze het contact als zeer positief hebben ervaren. Het gebruikte instrument (TMA Talentenanalyse) en de verkregen inzichten in de coaching, maakten de weg vrij voor betekenisvolle en effectieve vervolggesprekken tussen leidinggevende en medewerker. Deze combinatie van persoonlijk inzicht en de gesprekken binnen onze eigen organisatie, maakt dat het traject een echte bijdrage heeft kunnen leveren aan onze gewenste cultuurverandering. Een heel mooi resultaat!

Jolanda Kaspers RTV Oost

Jolanda Caspers, Adviseur P&O

Lees hier het interview met Jolanda Caspers over talentmanagement.

Hier lees je meer over onze ontwikkel assessments en loopbaan assessments.

RTV Oost
Hazenweg 25
7556 BM Hengelo
https://www.rtvoost.nl/
Contactpersoon: Jolanda Caspers, Adviseur P&O – RTV Oost