Teamcoaching

Teamcoaching: Impact vanuit samenwerking

Impactvolle teams zijn teams die werken vanuit een gezamenlijke ambitie, heldere doelen en een manier van samenwerking waarin samen leren van successen en fouten normaal is. Deze teams zijn succesvol omdat zij beschikken over competente teamspelers die het zinvolle conflict niet uit de weg gaan. Tegelijkertijd beseffen zij zich dat dit niet voldoende is in een tijd waarin snel schakelen gevraagd wordt in een speelveld dat zich laat kenmerken door toenemende complexiteit. Impactvolle teams weten dat hun kracht zit in collectieve excellentie, in het benutten van de intelligentie van de groep. Het team biedt een veilige haven, zodat er juist ook makkelijk geschakeld wordt met spelers buiten het team (denk aan samenwerking tussen afdelingen, in de keten, tussen organisaties etc.).

Teamcoaching Avantiro

Hoe bouw je nu een dergelijk team? Door samen aan de slag te gaan in de praktijk!

Avantiro ondersteunt teams door precies dat proces te faciliteren. Zo blijft het niet bij ‘praten over op de hei’, maar gaat het ook daadwerkelijk gebeuren in de praktijk van alledag!

We bouwen aan een heldere en gedragen ambitie en richten een proces in van ervaringsgericht leren in de praktijk. We gaan aan de slag, precies daar waar de energie zit, maar ook waar de verstoringen optreden en de afleidingen zich aandienen.
We investeren actief in het vergroten van inzicht in teamkracht, -valkuilen en natuurlijke spanningsvelden. Het vergroten en delen van inzichten, draagt direct bij aan het bouwen van een veilige leeromgeving. Zo kan het team vanuit impact en vertrouwen doen wat nodig is. Staan voor de eigen identiteit zonder de verbinding te verliezen met het grotere geheel.

Wil je meer weten of met ons van gedachten wisselen over onze teamcoaching? Wij nodigen je uit contact met ons op te nemen. Graag denken wij met je mee.

0541 – 24 10 80 | receptie@avantiro.nl

Loopbaandiensten bij Avantiro

Trainingen en Intervisie

Geen enkele vraag is hetzelfde en elk doel is uniek. Wij geloven dan ook in maatwerkprogramma’s die bijdragen aan precies die resultaten die wenselijk zijn. Wij bieden trainingen en intervisie aan, waarbij onze trainingen zich richten op het vergroten van persoonlijke en leiderschapseffectiviteit en intervisie op het bieden van ontwikkeling op meerdere vlakken. Meer weten over onze trainingen en intervisie?