Fleur Timmers HR-adviseur Alifa

Fleur Timmers Alifa

“Een TMA verklaart waarom dingen soms niet lukken”

Mensen verbinden, dat is de belofte van Alifa, welzijnsorganisatie in Enschede. Dat doet Alifa door mensen met mensen te verbinden voor meer welzijn, door mensen te zien om wie ze zijn, om wat ze kunnen en waarvan ze dromen. Fleur Timmers, HR-adviseur bij Alifa, zette onlangs het TMA-traject van Avantiro in om de medewerkers binnen het vakteam Jongerenwerk door inzicht in hun talenten, ambities en motivaties nog beter te leren kennen om wie ze zijn.

Fleur Timmers: ‘Bij Alifa zijn er drie vak-teams: Jeugd & Gezin waar de subteams Opvoeden & Opgroeien en Jongerenwerk onder vallen, Welzijn senioren en Vrijwilligersdiensten. Het team Jongerenwerk bestaat uit 22 medewerkers. Bij de vorig jaar september gestarte manager was er behoefte om op een helpende positieve manier met het team te kijken naar persoonlijke kracht en naar aandachtspunten en ontwikkelkansen, zowel op persoonlijk niveau, als op teamniveau. Het doel was om capaciteiten, talenten en drijfveren van medewerkers in relatie tot de functie van jongerenwerker scherp te krijgen en deze mee te nemen in een persoonlijk ontwikkelplan.

Anderzijds wilden we specifieker weten wat de aanwezige talenten in het team zijn en hoe hun persoonlijkheid zich verhoudt tot hun manier van werken binnen het eigen team. Voor het werken in onze specifieke branche moeten onze collega’s beschikken over bepaalde competenties om dat werk goed te kunnen doen. Aan de andere kant vergt het werken in een organisatie ook bepaalde competenties. We wilden met de individuele en teamscan ook inzicht krijgen in welke mate deze competenties in het team aanwezig zijn. Dat geeft zinvolle informatie waar we vervolgens onze coach- en opleidingsprogramma’s op kunnen afstemmen.’

“Er was herkenning, maar het duidde ook bepaald gedrag.”

Accuraat beeld

Fleur Timmers: ‘De TMA bestaat uit zo’n 320 vragen die medewerkers via een link op hun eigen moment en op hun eigen werkplek beantwoorden. Het is een wetenschappelijk gevalideerd instrument, waarvan het resultatenrapport, dat naderhand fysiek en digitaal werd uitgereikt, een accuraat beeld geeft. Naar aanleiding van de test en het rapport kreeg iedere werknemer een interview met Marieke Nijland of Cindy van Benthem, assessment psychologen van Avantiro, voor uitleg en toelichting en het stellen van vragen. Aan de medewerkers vroegen we of ze hun rapport onderling en met HR wilden delen. Bijna iedereen vond dat akkoord. Daarna stemden Cindy en Marieke met Ingrid Heinen af om individuele resultaten om te zetten in wat betekent dit voor het team. Tijdens een heidag deelde Ingrid haar bevindingen met het team en deed ze aanbevelingen.’

Inzichten

Fleur Timmers: ‘De teamoverstijgende informatie die de teammanager en ik via Ingrid kregen was heel waardevol. Het geeft een goed beeld van de situatie zoals die is, hoe het team werkt en opereert en waarom dat zo is. Er was herkenning, maar het duidde ook bepaald gedrag. Niet goed of fout, maar wel een verklaring waarom mensen reageren zoals ze reageren. Of waarom een bepaalde aanpak van een situatie niet werkt. Sommige competenties zijn in het primair proces heel wenselijk maar het organisatorische vraagt dan juist weer heel iets anders. Dat te weten is voor mij weer handig hoe je iemand benadert in een gesprek en als ik bijvoorbeeld met een beleidsstuk bezig ben. Het vraagt van mij na te denken op welke manier, in welke vorm en met welke toon of voice ik iedereen meekrijg.’

‘“Een TMA verklaart waarom mensen reageren zoals ze reageren.”
– Fleur Timmers –

Vervolgtraject

Fleur Timmers: ‘De intentie is om samen met Avantiro te kijken wat de uitkomsten ons nog meer kunnen brengen. Bijvoorbeeld als informatiebron bij scholingstrajecten waar Saxion bij betrokken is, om nog meer inhoud te geven aan vakmanschap. De manier waarop je leert was een van de thema’s van de vragenlijst. Leer je gestructureerd, praktisch, creatief? Als je daar meer over weet, kun je de manier waarop je je onderwijsprogramma’s aanbiedt daarop aanpassen.’