Trainingen en Intervisie

Geen enkele vraag is hetzelfde en elk doel is uniek. Wij geloven dan ook in maatwerkprogramma’s die bijdragen aan precies die resultaten die wenselijk zijn. Nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers vormt daarin de basis voor succes. 

#1 Trainingen

In onze trainingen werken wij vanuit de filosofie dat organisaties bestaan omdat mensen elkaar nodig hebben in het vergroten van de toegevoegde waarde die de organisatie wil en kan bieden (de organisatiebelofte).
Meer trainingen >>

#2 Intervisie

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren van en met elkaar waarbij praktijkgerichte vraagstukken centraal staan.
Meer intervisie >>

Leiderschapstrainingen

Geen enkele vraag is hetzelfde en elk doel is uniek.

#1 Trainingen

In onze trainingen werken wij vanuit de filosofie dat organisaties bestaan omdat mensen elkaar nodig hebben in het vergroten van de toegevoegde waarde die de organisatie wil en kan bieden (de organisatiebelofte). Medewerkers werken binnen een organisatie omdat zij hieraan een steentje bij willen dragen. Ieder heeft een specifieke rol in het bij elkaar brengen van organisatiebelangen en individuele belangen. Ieder kan zijn eigen competenties inzetten voor het grotere geheel. Jezelf ontwikkelen is daarmee een opgave die veel verder gaat dan individuele competentie.

Onze trainingen richten zich op het vergroten van persoonlijke en leiderschapseffectiviteit. We doen dit door zowel te werken aan bewustwording en inzicht over de eigen rol en rolneming, als ook door het gericht vergroten van kennis en vaardigheden en het werken aan eigen competenties. Belangrijk vinden wij hierin het waarderend perspectief. We gaan in onze trainingen actief op zoek naar wat er al is. Naar de kracht van het individu en hoe hij/zij deze effectief kan benutten. We kijken ook naar valkuilen en uitdagingen. Hoe kun je hiermee werken? Welke competenties kun je aanspreken, waar is ontwikkeling mogelijk en ook waar heb je een ander nodig?

Zoals gezegd ontwerpen wij onze trainingen vanuit co-creatie met de opdrachtgever(s) en geloven wij in maatwerk.

Om enig concreet inzicht te geven in het type trainingen die wij aanbieden volgen hieronder enkele voorbeelden:

 • Persoonlijk leiderschap: vergroten van impact en effectiviteit in samenwerkingsrelaties;
 • Persoonlijke effectiviteit: vergroten van vitaliteit en weerbaarheid;
 • Communicatievaardigheid en interventietechnieken;
 • Leidinggeven met impact;
 • Transparant leidinggeven en rolbewustzijn;
 • Levensfase gestuurd leiderschap;
 • Gespreksvoering in de rol van leidinggevende (talentgesprek, feedbackgesprek, beoordelingsgesprek, slechtnieuwsgesprek).

Onze trainingen bieden wij in verschillende vormen aan: individueel, kleine leerteams, groepen etc. Regelmatig combineren we trainingen met een vorm van (themagerichte) intervisie.

#2 Intervisie

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren van en met elkaar waarbij praktijkgerichte vraagstukken centraal staan. De intervisiemethodiek ‘dwingt’ om eerst te verbreden (beeldvorming: ‘wat is hier eigenlijk aan de hand?’ en oordeelsvorming: ‘welke scenario’s zijn er?’), alvorens over te gaan tot actiegerichte besluitvorming (‘wat ga ik doen?’) en reflectief leren (‘wat ging goed en wat kon beter?’). Zo wordt tijdens intervisie actief gewerkt met verschillende leer- en ontwikkelstijlen. (zie figuur hieronder)

Intervisie trainingen Avantiro

Leercyclus van Kolb

Intervisie biedt de deelnemers de gelegenheid om op meerdere vlakken te ontwikkelen.

Denk hierbij aan:

 1. Ontwikkelen van professionele vaardigheden;
  • breed waarnemen;
  • probleemanalyse;
  • herkenning van thema’s in wisselende situaties en vanuit verschillende invalshoeken;
  • feedback geven en ontvangen;
  • overbrengen en ontvangen van adviezen;
  • presentatievaardigheden.
 2. Emotieregulatie: (h)erkennen van emoties en leren werken met emoties;
 3. Zelfbewustzijn: zien en doorzien van gedrags- en interactiepatronen;
 4. Zelfsturing: vergroten van en experimenteren met gedragsalternatieven;
 5. Leren samenwerken in en waarderen van interdisciplinair verband;
 6. Verbreding van de visie door over de eigen professie- en/of organisatiegrenzen heen te kijken.

Al met al is intervisie een werkvorm met bewezen impactvolle effecten in de dagelijkse werkpraktijk.

Wil je meer weten of met ons van gedachten wisselen over onze trainingen en/of supervisie? Wij nodigen je uit contact met ons op te nemen. Graag denken wij met je mee.

0541 – 24 10 80 | receptie@avantiro.nl

Loopbaandiensten bij Avantiro in Oldenzaal

Team-coaching

Impactvolle teams zijn teams die werken vanuit een gezamenlijke ambitie, heldere doelen en een manier van samenwerking waarin samen leren van successen en fouten normaal is. Wil je meer weten over onze teamcoaching?