Jolanda Caspers, adviseur P&O RTV Oost

Jolanda Kaspers RTV OostIn gesprek met Jolanda Caspers over talentmanagement

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Wat versta jij onder talentmanagement?

Er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan talentmanagement. Ik kijk naar talentmanagement als onderdeel het strategisch HRM. Ik hang het principe aan dat je eerst de strategie van de organisatie helder moet hebben om dan vervolgens te kunnen bepalen welke talenten je nodig hebt om die visie te bereiken. Ik geloof dat de P en de O daarin bij elkaar horen. De organisatie kiest een koers. Daar koppel je vervolgens mensen aan die een bijdrage leveren aan die koers maar die tegelijkertijd wel in hun kracht worden ingezet en hun talenten kunnen ontplooien.

 

Een andere manier om talent management bijvoorbeeld ook in te zetten is een pool van jonge talenten groeimogelijkheden te geven in je organisatie. Wij hebben voornamelijk wat oudere medewerkers en weinig ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Dan moet je dus vooral zorgen dat je eigen, bestaande medewerkers geëngageerd blijven.

Wat heb jij de afgelopen jaren bij RTV Oost op dit gebied gedaan?

Enige tijd geleden heb ik een strategisch personeelsplan opgesteld. Door de ontwikkelingen wegens bezuinigingen binnen de omroepbranche heeft de uitvoering vervolgens helaas op zich laten wachten. Het plan is om het personeelsplan vanaf 2017 wel ten uitvoer te brengen. Een onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld functieomschrijvingen die niet alleen taakgericht zijn, maar sturen op organisatiewaarden en kernkwaliteiten die vervolgens vertaald worden in kennis, vaardigheden en gedrag.

Als je weet wat de strategie van de organisatie is weet je vervolgens wat de “functievereisten” zijn en kun je een “footprint” maken van al je medewerkers; waar zijn ze goed in, waar liggen hun affiniteiten, hoe willen ze zich ontwikkelen etc.? Waar mogelijk zet je dan vervolgens de juiste mensen op de juiste plek zodat de organisatie en de medewerkers er beide profijt van hebben. Omdat strategisch HRM en talentmanagement een continu proces is moet je dit uiteindelijk wel op meerdere manieren in je organisatieprocessen borgen zodat het een terugkerend thema blijft. In de praktijk is het borgen waarschijnlijk nog wel het meest lastige deel.

Waar loop je tegen aan bij de invoering van talent management? Wat kunnen andere P&O professionals leren van jouw ervaringen?

Op dit moment hebben wij het strategisch personeelsplan en dus het talentmanagement nog niet actief ingevoerd. Als ik alvast wat vooruit kijk kan ik me voorstellen dat er wel een aantal problemen te verwachten zijn. Wij zijn een organisatie waar mensen gemiddeld een zeer lange functieverblijftijd hebben, de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt en de jonge aanwas minimaal is. Wij zullen het dus voornamelijk met onze bestaande talenten moeten doen. De ontwikkelingen in onze branche gaan razendsnel. De inhoud van veel functies is echter behoorlijk veranderd. Hoe krijg je je talenten nog mee in de nieuwe ontwikkelingen die steeds sneller gaan terwijl het involutieproces van de medewerkers door hun verhoogde leeftijd steeds meer toeneemt? Kun je de talenten van toen ook de talenten van nu laten zijn? Daar gaan we dus in 2017 mee aan de slag.

RTV OostKen jij boeken of theorieën die ondersteunend zijn als je met Talent management aan de slag wilt?

Er zijn verschillende boeken, papers en artikelen die talentmanagement vanuit verschillende hoeken aanvliegen. Een paar waar ik zelf veel aan heb gehad:

  • Peter Cappelli (professor of management, the Wharton business school) – Talentmanagement for the 21st century – Hij baseert zijn model voor talentmanagement op supply chain management.
  • Volgens Marcus Powell (hoofd van de Talent Management Practice van de Ashridge Business School) ligt de basis van talentmanagement in de segmentatie van de medewerkerpopulatie.
  • Steijger (3x) in “Your company’s got talent” erkennen dat iedereen meerdere talenten heeft die je in principe kunt doorontwikkelen maar tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen mensen en zul je ze in hun kracht moeten proberen in te zetten waarna ze kunnen uitblinken en excelleren.

Lees ook de uitgebreide case over de cultuurverandering bij RTV Oost.