Remke Schwartz & Annelot Adolfsen – Learning & Development Medisch Spectrum Twente

Remke Schwartz & Annelot Adolfsen

Binnen de HR-afdeling van MST is team Learning & Development verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom ontwikkelingsvragen van individuele medewerkers, van teams en vakgroepen en van de leidinggevenden in het ziekenhuis. Het team bestaat uit vier adviseurs, waaronder Remke Schwartz en Annelot Adolfsen.

Remke Schwartz: ‘De zorg is een sector waar heel bevlogen mensen werken. Het is ook een sector waar grote veranderingen spelen, waar ingrijpende keuzes worden gemaakt en waarbij de arbeidsmarkt krap is. Dat brengt soms best wat spanning met zich mee. Er is ons alles aan gelegen dat iedere collega in het ziekenhuis werkplezier ervaart en zo goed mogelijk het werk kan doen. Collega’s kennen hier hun vak tot in hun haarvaten en worden daarin binnen MST met opleidingen en trainingen ondersteund.

Ons team Learning & Development richt zich op het (door)ontwikkelen van professionele vaardigheden en competenties buiten het specialistische vakgebied, zoals effectief kunnen communiceren, je gezond en veerkrachtig voelen, je eigen kwaliteiten kennen. We doen veel aan vitaliteit en loopbaanontwikkeling zodat medewerkers hun beste zelf zijn en opgewassen zijn tegen de druk en de veranderingen in de zorg. Naast deze individuele ondersteuning richt een groot deel van onze dienstverlening zich op samenwerkingsvragen en leiderschapsontwikkeling.

Zorg is een teamsport; bottum up inbreng

Annelot Adolfsen: ‘Zorg is een teamsport. Je kunt wel hele goede eentjes hebben, maar goede zorg maak je samen. Bovendien, een van de redenen dat collega’s graag bij MST blijven werken is onderdeel zijn van een team waarin je je welkom en vertrouwd voelt.’ Een belangrijk aandachtspunt in MST is dan ook de samenwerking. Bij het oppakken van vraagstukken betrekken we de collega’s van het team zelf. We geloven erin dat de inbreng van verschillende collega’s, bottom up, bijdraagt aan oplossingen die echt iets toevoegen. Niet de adviseur of manager bedenkt hoe het moet, dat doen de mensen waar het om gaat. Teams weten heel goed waar hun eigen energie en kwaliteit zit en ook wat er lastig is. Wat vind je wat goed loopt, waar loopt het knel, welke ideeën heb je hoe het beter zou kunnen? Daar gaan we samen mee aan de slag om daarna de juiste expertise in te zetten. We doen dat via de methode van het waarderend onderzoeken, een beproefde methode die stap voor stap tot concrete ideeën en actie leidt.

Van spannend naar constructief

Remke Schwartz: ‘Het is waardevol om in een grote organisatie als MST een L&D team ‘in huis’ te hebben. We begeleiden op vraag de voortgang, we ondersteunen en sturen het ontwikkelproces samen bij als dat nodig is. Soms op afstand, of we lopen een stukje intensiever mee met medewerkers of teams. We zijn als partner altijd in de buurt. Niet alles hoeft gelijk goed te gaan. Samenwerken en veranderingen doorvoeren zijn eerder processen dan eenmalige acties of projecten. Bij veranderingen bijvoorbeeld zijn er aan de voorkant altijd mensen die vol enthousiasme en met veel zin aan het nieuwe beginnen en die gaandeweg merken dat de verandering ook obstakels kent of weerstand kan oproepen. Dat wat leuk was wordt dan ineens spannend of ingewikkeld. We trainen in het verkrijgen van inzichten hoe veranderingen werken, wat je eigen interactiepatronen zijn en hoe je constructief invloed kunt blijven uitoefenen. Leidinggevenden ondersteunen we op dezelfde manier. Hoe begeleid je mensen in veranderingen, hoe stimuleer je samenwerking en hoe stuur je bij op het moment dat het spaak loopt. Samen maken we een puzzel die logisch in elkaar valt. Daarmee creëren we een beweging vooruit.

‘We zoeken samen naar oplossingen die echt iets toevoegen.’
– Remke & Annelot –

Annelot Adolfsen: ‘We zoeken samen naar oplossingen die echt iets toevoegen. We vinden het zonde als iets theoretisch goed klinkt, maar uiteindelijk geen of te weinig effect blijkt te hebben. Daarvoor heb je de praktijk nodig. Expertise halen we niet alleen buitenshuis. We hebben intern collega’s die hun kennis graag delen. Zo hebben we in ons vitaliteitsprogramma een neuroloog over voeding en slapen na de nachtdienst laten vertellen. Binnen MST bestaat een coachpool met professionals die ook een rol als interne coach hebben en een groep met zes gespreksleiders die teams bijstaan bij allerlei vormen van dialoog op het gebied van samenwerking en ontwikkeling. Zo benutten we de expertise van interne collega’s goed en creëren we tegelijkertijd kansen voor collega’s om zich in nieuwe taken of rollen te ontwikkelen. Zo blijven wij kijken naar de organisatie als geheel en hoe wij daar vanuit Learning & Development goed op kunnen aansluiten.’