Drs. René Bosch, HR directeur TenCate Nederland

René Bosch”Ik kan allen maar stimuleren dat bedrijven veel meer gaan samenwerken op het gebied van opleidingen”

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Wat is jouw visie op opleiden en ontwikkelen?

Opleiden en ontwikkelen is noodzakelijk om met alle medewerkers goed in te kunnen spelen op de continue veranderingen en steeds hogere eisen waar organisaties mee te maken hebben. Succesvol zijn en blijven en daarmee de continuïteit van de organisatie borgen.

Uiteraard moet het opleidingsbeleid aansluiten bij de ondernemingsstrategie en maakt het integraal onderdeel uit van je HRM beleid. Want bijvoorbeeld de beoordelings- en beloningscyclus hebben ook een link met het opleidingsbeleid. Vanuit mijn visie vind ik het tevens verstandig om alle medewerkers deel te laten nemen aan opleidingen. Dit kunnen grote maar ook kleine trajecten zijn, op de werkvloer of formeel extern. Hiermee zorg je ervoor dat iedereen scherp blijft en ook snapt dat je in beweging moet blijven. En in beweging blijven ondersteunt ook nog eens de duurzame inzetbaarheid van medewerkers!

Wat is typerend voor TenCate wat betreft het opleiden en ontwikkelen van medewerkers?

TenCate is een onderneming die al meer dan 300 jaar bestaat, voortgekomen uit de textielindustrie, en die wereldwijd een breed scala aan producten ontwikkelt, produceert en verkoopt. Dit loopt uiteen van beschermend textieldoek, composietmaterialen voor vliegtuigen, antiballistische systemen, geotextiel voor infrastructurele werken tot en met kunstgras.

Voor de verschillende productieprocessen en technologische innovaties is textielkennis nog steeds van wezenlijk belang. Het gaat dan om kennis van vezels, garens, weven en veredeling van (geweven) doek. De kennis van textiel in Nederland is echter sterk verminderd in de loop der jaren, nadat de traditionele textielindustrie zo ongeveer uit Nederland was verdwenen. Dit betekent dat wij heel zorgvuldig onze eigen textielkennis moeten borgen en door moeten geven aan nieuwe lichtingen medewerkers. Een mooi voorbeeld is dat wij textielkennis toevoegen aan de standaard opleiding Procesoperator A die bij ons op bedrijfslocatie wordt gegeven door het ROC van Twente.

De 4 Nederlandse TenCate organisaties (in Nijverdal) hebben een paar jaar geleden gezamenlijk een Training Center opgezet. De circa 800 medewerkers maken nu gebruik van een uitgebreid pallet aan opleidingen op locatie. Een greep uit het aanbod: operator opleidingen, projectmanagement, lean management, IT-vaardigheden, leiderschapsvaardigheden, talen, BHV, Heftruck en veiligheidstrainingen.

Sluit het huidige onderwijsaanbod voldoende aan bij de behoefte van bedrijven?

In z’n algemeenheid vind ik dat het opleidingsaanbod in (Oost) Nederland zeer veelzijdig is en vaak van een goed niveau. Hiermee bedoel ik alle opleidingen uiteenlopend van management, techniek, economie, logistiek, talen enzovoort. De Nederlandse TenCate organisaties werken nauw samen met het ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente en verschillende private opleidingsinstituten. Door in nauw contact te zijn kun je de eisen en wensen van de ondernemingen goed overbrengen en kunnen de verschillende opleidingen hierop inspelen en daar waar mogelijk maatwerk bieden. De verschillende opleidingsinstituten vragen ons ook regelmatig om mee te denken over de opzet van de verschillende studierichtingen en vakkenpakketten. Het aanstellen van tientallen stagiairs en afstudeerders op diverse vakgebieden ieder jaar helpt ook om elkaar goed te begrijpen. Voor TenCate blijft dan wel de specifieke textielkennis nog punt van aandacht. Dat verschilt bijvoorbeeld met de reguliere procesindustrie of de metaal en elektrotechnische industrie, waarvoor meer opleidingscapaciteit beschikbaar is.

tenCateHoe zie jij de toekomst op het gebied van opleiden en ontwikkelen?

Opleiden is naar mijn idee een must en dat dan permanent voor alle werknemers. Zoals aan het begin gezegd kan dat via grote, maar ook via kleine trajecten. Organisaties dienen hiertoe nauw samen te werken met opleidingsinstituten dan wel zelf opleidingscapaciteit te creëren of in samenwerking met gelijksoortige bedrijven. Ik kan allen maar stimuleren dat bedrijven veel meer gaan samenwerken op het gebied van opleidingen en niet bang zullen zijn om kennis of medewerkers te verliezen aan concurrenten. Samenwerken en van elkaar leren kan mooie resultaten opleveren!