Vosteq maatwerk samenwerking

Maatwerk voor een toekomstbestendig resultaat: Samenwerking Avantiro met Vosteq

Vosteq

Vosteq begeleidt bedrijven in de maakindustrie bij het inrichten en implementeren van een toekomstbestendig productieproces. In een toekomstbestendig productieproces heerst rust, door de manier waarop het is ingericht. Er is samenhang tussen technologie, procesinrichting, logistiek, organisatie, aansturing van directie en management en in competenties van medewerkers. Het aanbod van Vosteq bestaat uit advies, projectmanagement, de beschikbaarheid van een Expert Team en trainingen en coaching van medewerkers op locatie.

De oorspronkelijke focus: Een toekomstbestendige productiestrategie

Vosteq bestaat al meer dan 15 jaar. Willem Lenselink, directeur van Vosteq, geeft aan dat de focus oorspronkelijk lag op het ontwikkelen van een toekomstbestendige productiestrategie voor haar klanten. En daarvan afgeleid op het opstellen van een functionele specificatie van de nieuwe machine en/of productieautomatisering. Door de jaren heen heeft Vosteq zich verder ontwikkeld in het begeleiden van maakbedrijven bij het implementeren van een nieuwe productiestrategie op zowel technisch, logistiek als wel organisatorisch vlak. Hiervoor is er beschikking over een Expert Team met adviseurs, procesmanagers, projectmanagers, experts, trainers en coaches.

Op zoek naar een deskundig samenwerkingspartner

Vosteq neemt verantwoordelijkheid in het behalen van de gewenste resultaten bij haar klanten en doet wat nodig is om deze resultaten te bereiken. Doordat er resultaat gedreven wordt gewerkt wil Vosteq de belemmeringen in de processen en organisaties bij haar klanten samen met de betrokken medewerkers oplossen. Maar hierdoor liepen ze steeds vaker tegen het dilemma aan dat afdelingen en/of teams niet goed functioneren en tot resultaat komen. Dit lag vaak niet aan de inhoudelijke competenties van de medewerkers, maar aan de samenstelling en rolverdeling in de teams. Om hier handen en voeten aan te kunnen geven is Vosteq op zoek gegaan naar een deskundige partner.

Avantiro en Vosteq

“Via via werden we getipt op de deskundigheid van Avantiro. We hebben contact gezocht en hebben Avantiro geïntroduceerd in een verbetertraject bij één van onze klanten.”

Volgens Willem Lenselink was de intentie en de verwachting van de samenwerking met Avantiro dat zij Vosteq met hun expertise konden helpen bij het tot stand brengen van cultuurverandering bij haar klanten. Daarnaast bij het op resultaat brengen van de teams. “Door in alle openheid met elkaar op te trekken en van elkaar te leren is er heel snel vertrouwen ontstaan en pakt onze samenwerking heel goed uit.”

De aanpak van Vosteq en Avantiro

“Wij merken dat er bij onze klanten regelmatig behoefte ontstaat om in te zoomen op de individuele ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.” Het ontwikkelassesment van Avantiro is hiervoor een goed werkende oplossing. Met de betrokken persoon en hun leidinggevende wordt er ontdekt welke ontwikkelmogelijkheden er zijn en hoe deze in de projecten van Vosteq verwerkt kunnen worden.

Vosteq ziet soms ook dat gewenste veranderingen moeizaam tot stand komen. Dit heeft vaak niet zo zeer met de inhoudelijke competenties van medewerkers te maken maar meer met de cultuur in een bedrijf en/of de samenstelling van de teams. Hiervoor is het Insights Discovery traject van Avantiro een effectieve methode om inzicht te krijgen welke drijfveren en persoonlijkheidskenmerken de individuele teamleden hebben en welke rol hun het beste past in het team. Regelmatig leidt dit tot nieuwe inzichten om de teamsamenstellingen te veranderen.

Ondanks dat Vosteq regelmatig ontwikkelassessments en Insights Discovery inzet bij haar klanten is elk project maatwerk. “Door de experts van Avantiro goed te informeren over onze waarnemingen bij onze klant kan Avantiro snel en flexibel worden ingezet.” Gedurende het traject blijven de Vosteq Experts en de Avantiro Experts met elkaar in contact waardoor er optimaal en effectief wordt samengewerkt tussen klant, Vosteq en Avantiro. Een representatief voorbeeld van onze samenwerking is de Steinfort case.

“Wij hebben ervaren dat ook voor het management deze sessies erg leerzaam zijn. Want een cultuurverandering vraagt vaak ook een andere managementstijl en boodschap naar de organisatie.”

Voordelen van deze samenwerking

De samenwerking tussen Vosteq en Avantiro heeft snellere, betere en duurzamere resultaten opgeleverd. Een goede reden voor beide partijen om de samenwerking in de toekomst nog verder uit te bouwen. Hiervoor is het goed dat alle Vosteq Experts de mogelijkheden en kansen in de samenwerking met Avantiro leren kennen. Zodra de Corona maatregelen dit toelaten is een live meeting de volgende stap.

“Het is  altijd erg plezierig en fijn samenwerken met Avantiro. Ook gaan we binnenkort onze ervaringen bij de klant met de andere Vosteq Experts delen!” -Willem Lenselink, directeur Vosteq-

Vosteq
Edisonstraat 11
7601 PS Almelo
T: +31(0)88 – 2500 800
E: lenselink@vosteq.nl
W: www.vosteq.nl
Contactpersoon: Willem Lenselink, directeur Vosteq