Mirjam Nijland

Ik heb een loopbaantraject gevolgd bij Joost Luttikhuis. Hij is in staat om je een spiegel voor te houden, zodat je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en kansen. Welke taken en rollen passen bij mij om me prettig te voelen in mijn werkomgeving.

Door middel van verschillende opdrachten heb ik inzichten gekregen in mijn interesse en kwaliteiten en welke beroepen goed bij mij zouden passen. Ik ben me bewust geworden van bepaalde aspecten van mezelf die ik eerder niet wist. Joost heeft mij gestimuleerd om na te denken over mijn toekomst en adviezen gegeven die direct in de praktijk te gebruiken zijn. Ik had volledig vertrouwen in hem en heb een goed adviestraject doorlopen.