Anita

Bewust stil staan bij je eigen loopbaan, het komt er vaak niet van. Bovendien vinden werknemers het vaak lastig om dit bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie. Immers, het kan als negatief signaal gezien worden én er zijn kosten verbonden aan dergelijke trajecten. De subsidie vanuit de overheid voor een ontwikkeltraject voor alle 45-plussers in 2019 zag ik daarom als een mooie kans voor deze groep werkenden. Want juist deze doelgroep denkt na over hun toekomst en welke stappen zij nog kunnen of willen maken.

Het traject geeft ruimte om samen met een onafhankelijke adviseur de eigen loopbaan eens onder de loep te nemen. Ik heb een spreekuur georganiseerd en alle 45-plussers binnen onze organisatie hiervoor uitgenodigd. De acht deelnemers die het individuele traject hebben gevolgd, komen met nieuwe energie en plannen voor verdere professionalisering terug. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en stimuleert anderen om ook zelf stappen hierin te maken en op zoek te gaan naar hun eigen (nieuwe) talenten….