Ingrid Heinen

Teamtrainer Ingrid Heinen

Ingrid studeerde Verpleegkunde, Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Saxion Hogescholen in Enschede.  Haar ervaring in diverse managementfuncties bracht haar vervolgens tot het volgen van de post HBO opleiding Operationeel Management. Geïnspireerd door de inzichten die zij opdeed als leider in het werken met multidisciplinaire teams, groeide haar interesse in de werking van groepsdynamieken en het benutten van de kracht van een team voor de organisatie. In 2015 volgde zij in dit kader en trainersopleiding gericht op het ontwerpen en begeleiden van impactvolle groepsinterventies.

Loopbaan

Zij startte haar loopbaan binnen het ziekenhuis en werkte vervolgens in verschillende werkvelden binnen de sociale sector. Vanaf 2006 bekleedde zij diverse management functies. Het werken met teams in steeds veranderende organisaties, loopt als een rode draad door haar loopbaan. Hierbij raakte zij vooral geïnteresseerd in de rol van de leidinggevende en de samenwerking met en binnen teams. Persoonlijk leiderschap, professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid en leervermogen zijn de succesfactoren die een groep kunnen maken tot een succesvol team. Dit zijn dan ook gelijk de kernthema’s waar zij zich op richt. In haar rol bij Avantiro maakt zij gebruik van haar ervaring, praktijkinzichten en opgedane kennis. Zo kan zij in de trajecten gericht op teamontwikkeling en leiderschap, haar eigen ervaringen inzetten en voegt zij waarde toe precies daar waar het om draait… op de werkvloer zelf.

Ingrid Heinen