De heer Jeroen Haverkate MBA, teamhoofd HR (MST)

Jeroen HaverkateIn gesprek met Jeroen Haverkate MBA, over zijn visie op verandermanagement en veranderkunde.

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

‘De enige constante is de verandering’

In hoeverre staat het thema ‘veranderen’ op de HR kalender volgens jou?

De afgelopen jaren is arbeid sterk veranderd door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, digitalisering en robotisering. Functies verdwijnen, maar er komen ook steeds weer nieuwe functies voor in de plaats. Zo is het altijd gegaan en zo zal het voorlopig ook blijven. Ik stel regelmatig de vraag aan HR collega’s wat dit voor onze eigen  functie betekent. Ik merk dat veel HR professionals zich hier voor wat betreft hun eigen functie nog onvoldoende mee bezighouden. In de organisatie is dit een ander verhaal. Strategische keuzes worden vooral bepaald door omgevingsfactoren en de wijze waarop je als organisatie hierop anticipeert. Om ontwikkelingen het hoofd te bieden kun je niet anders dan continu veranderen.

Binnen het MST zijn we thans bezig met een rendementsprogramma waarin kosten- en personeelsreductie centraal staan. We doen dit vooral om toekomstbestendig te worden en patiënten de juiste zorg te kunnen blijven bieden. HR kan en moet juist in dergelijke situaties de regie naar zich toe trekken om dergelijke omvangrijke en lastige processen te begeleiden.  Het thema staat hoog op de agenda, niet alleen bij ons, maar ik zie dit ook bij andere organisaties.  Organisatieontwikkeling of verandermanagement heeft gelukkig ook een belangrijke plek gekregen in het hoger onderwijs. HR studenten leren werken aan de hand van de zes rollen van Dave Ulrich. Eén van zijn HR rollen is de “change agent”.

Lees meer

de heer Henk Koershuis, Manager HRM

Henk Koershuis, lerend vermogenIn gesprek met HR- en organisatieprofessional Henk Koershuis over zijn visie op het HR Thema lerend vermogen

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Een echte leer- en ontwikkelcultuur maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

In hoeverre staat het thema ‘Lerend vermogen’ op de HR kalender volgens jou?

Eén van de belangrijkste redenen voor hoogopgeleid talent, om voor een werkgever te kiezen, blijkt telkens weer de mate waarin groei- en ontwikkelkansen aanwezig zijn.  De crisis echter, die we zo langzaam achter ons laten, heeft managers en aandeelhouders doen focussen op kostenbesparing, efficiëntie & control.  Daarmee is gekozen voor de korte termijn en is mogelijk winst gemaakt. Maar wat is hiervan het lange termijn gevolg? Eén van de belangrijkste gevolgen is dat de leer- en ontwikkelcultuur (deels) om zeep is geholpen. Een echte leer- en ontwikkelcultuur, lerend vermogen, is niet alleen belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor hoog opgeleid talent, het maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

Lees meer

Drs. René Bosch, HR directeur TenCate Nederland

René Bosch”Ik kan allen maar stimuleren dat bedrijven veel meer gaan samenwerken op het gebied van opleidingen”

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Wat is jouw visie op opleiden en ontwikkelen?

Opleiden en ontwikkelen is noodzakelijk om met alle medewerkers goed in te kunnen spelen op de continue veranderingen en steeds hogere eisen waar organisaties mee te maken hebben. Succesvol zijn en blijven en daarmee de continuïteit van de organisatie borgen.

Lees meer

Jolanda Caspers, adviseur P&O RTV Oost

Jolanda Kaspers RTV OostIn gesprek met Jolanda Caspers over talentmanagement

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Wat versta jij onder talentmanagement?

Er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan talentmanagement. Ik kijk naar talentmanagement als onderdeel het strategisch HRM. Ik hang het principe aan dat je eerst de strategie van de organisatie helder moet hebben om dan vervolgens te kunnen bepalen welke talenten je nodig hebt om die visie te bereiken. Ik geloof dat de P en de O daarin bij elkaar horen. De organisatie kiest een koers. Daar koppel je vervolgens mensen aan die een bijdrage leveren aan die koers maar die tegelijkertijd wel in hun kracht worden ingezet en hun talenten kunnen ontplooien. Lees meer

Selma Schlömer, HR Adviseur Eternit

eternit selma-schroderIn gesprek met Selma Schlömer over het thema duurzame inzetbaarheid

Eternit heeft ervoor gekozen om samen met Avantiro Loopbaandiensten een zevental workshops voor leidinggevenden op het gebied van duurzame inzetbaarheid & vitaliteit uit te voeren. Hieronder vertel Selma Schlömer,  HR Adviseur bij Eternit,  over dit thema.

Wat versta jij onder Duurzame Inzetbaarheid?

Voor mij betekent het dat je als werknemer gedurende je arbeidsleven doorlopend over de mogelijkheden en voorwaarden beschikt om in je huidige en toekomstige werk gezond en vitaal kunt blijven functioneren zodat je gezond met pensioen kunt gaan.

Lees meer