Selectie Assessments

Wat is de toegevoegde waarde van assessments?

Assessments geven op een laagdrempelige manier inzicht in de sterke punten en de ontwikkelmogelijkheden van jouw medewerkers. Er zijn verschillende soorten assessments die elk hun toegevoegde waarde hebben.

Wij bieden

  • selectieassessments
  • ontwikkelassessments
  • teamassessments
  • loopbaanassessments

Een assessment vergroot het zelfinzicht van jouw medewerkers die daardoor gestimuleerd worden om zelf te bepalen of de functie nog aansluit bij hun sterke punten en ambities. Uiteindelijk kun je zo veel beter sturing geven aan competentiegericht werken. Daarbij ga je na het assessment gemakkelijker en objectiever in gesprek met jouw medewerker of sollicitant. Het assessment geeft houvast voor alle partijen, omdat het belang gezamenlijk is.

Meerwaarde voor de medewerkers

Een assessment doen is een bijzonder spannend moment in de carrière van een medewerker of sollicitant. Want alles hangt af van de prestatie op die ene dag. Logisch dat deelnemers zich maximaal wil voorbereiden op hun assessment. Als werkgever is het goed hier bij stil te staan en om de werknemer of sollicitant alle tijd te geven die hij/zij nodig heeft om zich voor te bereiden.

Zo is het goed om te vertellen wat een assessment inhoudt en wat er van de medewerkers wordt verwacht. Dit geldt voor alle soorten assessments die er afgenomen worden. Wij bieden assessments gericht op het meten van functiebenodigde competenties (selectie-assessment), assessments die ontwikkelbehoeften in kaart brengen (ontwikkelassessment), assessments als zeer effectief middel voor een effectiever samenwerking (groepsassessments) en assessments die de verschillende loopbaanmogelijkheden inventariseren (loopbaanassessment).

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem telefonisch contact op met Cindy van Benthem (06-14904164) of stuur haar een mailtje (c.vanbenthem@avantiro.nl).

Assessments bespreekbaar maken op de werkvloer

Wij raden altijd aan om het gebruik van assessments bespreekbaar maken binnen jouw organisatie. Zo toon jij aan dat jij de ontwikkeling van jouw medewerkers belangrijk vindt en dat je hierin wilt investeren. Neem je personeel mee in deze keuzes zodat het ze niet overvalt wanneer je assessments in wilt zetten zonder hun medeweten. Maak duidelijk dat het doel het vergroten van werkgeluk is.

Wat is de toegevoegde waarde van assessments?

Wat is de toegevoegde waarde van assessments?

Elk assessment kan individueel of in teamverband afgenomen worden. Wil je inhoudelijk meer weten over de verschillende soorten assessments die Avantiro biedt? Kijk dan op onze assessment pagina.

  • De toegevoegde waarde van een selectie-assessment

Wanneer je denkt de perfecte persoon voor de functie gevonden te hebben is het niet vanzelfsprekend dat deze persoon de functie op langere termijn ook naar verwachting uitvoert. Dat komt omdat je tijdens de sollicitatieprocedure niet echt objectief naar deze persoon hebt gekeken. Je hebt je niet verdiept in karaktereigenschappen, in competenties en in zijn/haar ontwikkelpunten. Een selectie-assessment kan een hele nuttige tool zijn in deze fase om juist deze punten in kaart te brengen. Een selectieassessment helpt je zo vooraf bepalen of een kandidaat geschikt is voor de functie. Ook kun je de sterke punten van de kandidaat koppelen aan het team. Zo kun je samen bepalen in hoeverre deze persoon qua competenties aanvullend is voor het team en de organisatie. Meer over selectie assessment >>

  • De toegevoegde waarde van een ontwikkelassessment

Weet je niet zo goed waar jouw medewerker staat? In hoeverre hij/zij zich ontwikkeld heeft en of de benodigde competenties zijn behaald. Door het inzetten van een ontwikkelassessment worden de talenten, sterke punten en het ontwikkelpotentieel van jouw werknemer in kaart gebracht. Op deze manier kun je naast het luisteren naar je onderbuikgevoel ook objectief onderbouwen waarom de ene werknemer wel die loonsverhoging of andere functie verdiend en de ander niet. Een ontwikkelassessment geeft ook inzicht in de punten waar de medewerker de komende tijd aan zou kunnen werken. Meer over ontwikkelassessment  >>

  • De toegevoegde waarde van een teamassessment

Heb je twee ambitieuze medewerkers die beide op dezelfde vacature solliciteren? En vind je het lastig om te kiezen omdat jij en jouw team vinden dat ze beiden geschikt zijn? Dan is het inzetten van een teamassessment heel gepast. Met het teamassessment worden alle sterke punten en voorkeuren van het team in kaart gebracht. Je bepaalt vooraf welke competenties noodzakelijk zijn om de functie succesvol in te vullen. Ook kijk je naar de doelen en de resultaten die er behaald moeten worden en naar wat er nodig is om het team nog sterker te maken. Aan de hand van het teamassessment kun je objectief onderbouwen waarom één van de twee als beste uit de test komt.

Naast het inzetten voor selectie-vraagstukken, wordt een team assessment ook vaak ingezet voor het beter leren kennen van elkaar, het ontdekken van elkaars motivatoren, versterkingen maar ook de aanwezige hiaten. Deze bekijkt en bespreekt Avantiro in een team, maar kan ook opgevolgd worden door teamcoaching waarin de uitkomsten verbonden worden met de cultuur-/organisatie-opgave. Meer over groeps- of teamassessment >>

  • De toegevoegde waarde van een loopbaanassessment

Wanneer een werknemer al jarenlang in dezelfde functie zit bestaat de kans dat hij/zij op een gegeven moment iets anders wil. Ambities en wensen kunnen gedurende de tijd veranderen. Soms heeft een medewerker eerder keuzes gemaakt die op een later moment niet meer lijken aan te sluiten bij waar hij/zij goed in is of gelukkig van wordt. Het is voor jou, maar ook voor de werknemer vaak lastig om hier de juiste weg in te vinden. Hij/zij voert de functie immers al jarenlang goed uit en klaagt niet.

Daarbij is het voor de omgeving en ook voor de werknemer zelf vaak onduidelijk waar de ambities liggen. Het gevolg van een ongelukkige werknemer is mogelijk een burn-out. Een loopbaanassessment kan in een vroege fase een burn-out voorkomen omdat de werknemer serieus wordt genomen in zijn/haar persoonlijke proces. Na een loopbaanassessment weet de medewerker waar hij/zij zich op wil richten en op waar hij/zij echt goed in is. Hierna ga je samen op zoek naar een beter en meer passende functie binnen het bedrijf of in een ander geval buiten het bedrijf. Meer over loopbaanassessment >>

Denk jij dat het inzetten van een assessment iets voor jou is? En wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw onderneming? Dan ben je van harte welkom bij ons op kantoor in Oldenzaal. Neem telefonisch contact op met Cindy van Benthem (06-14904164) of stuur haar een mailtje (c.vanbenthem@avantiro.nl).

Loopbaancoaching

Loopbaan keuzestress:  Blijf trouw aan je waarden

De term ‘keuzestress’ hoor je steeds vaker vallen.

Het gaat hierbij om de spanning rondom het maken van keuzes en de ervaren druk die hieruit voortvloeit. Niet gek aangezien er een overschot aan mogelijkheden is. Alles kan en alles lijkt aantrekkelijk, hoe moet je nu weten welke keuze de juiste is voor jou? De meest relevante, de leukste of de meest verstandige keuze. Het is bijna niet meer mogelijk om goed te onderscheiden wat werkelijk belangrijk is en wat niet. Het klinkt allemaal natuurlijk heel geweldig en keuzes hebben is een luxe. Maar er zit ook een keerzijde aan de hoeveelheid keuzes die je kunt maken. In dit artikel gaan we dieper in op loopbaan keuzestress en hoe je bewuster en zelfverzekerd kunt kiezen door het inzetten van (loopbaan) coaching en/of training.

Het keuzeproces

De angst voor het verliezen is vaak groter dan het verlangen naar winst. We zien o.a. veel jonge goed opgeleide mensen vastlopen met loopbaan keuzestress. Wij onderkennen dan ook het belang om deze mensen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op de juiste vragen en het maken van passende stappen in hun carrière. Daarom geven wij met coaching gerichte aandacht aan dit keuzeproces. Het model van Taborsky maakt hierbij de verschillende fases die je doorloopt erg inzichtelijk. De fases in dit model zijn herkenbaar en geven helder weer waar je vastloopt.

Valkuilen

Misschien herken je wel dat je veel gaat nadenken, gaat twijfelen en dat je eindeloze perfectionisme opspeelt wanneer je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt een loopbaankeuze te maken. Het moet immers te allen tijde optimaal zijn. Het steeds maar weer heen en weer gaan tussen hoofd en hart kan leiden tot uitstellen en vermijden waardoor de stress meer toeneemt dan vermindert. En zo stap je steeds weer in dezelfde valkuil. Hoe mooi zou het zijn dat je durft te kiezen vanuit je intuïtie en je hart? Iets wat ons afgeleerd wordt naarmate we ouder worden. Keuzes maken en kiezen voor jezelf houdt in dat je in staat bent emotie en ratio op elkaar af te stemmen. En dat leidt tot meer inzicht in de achterliggende motivatie voor het maken van keuzes. Je keuzes baseren op je intuïtie wordt (nog) niet helemaal geaccepteerd. Het is namelijk moeilijk te verantwoorden, het is je gevoel.

De eerste stap naar minder loopbaan keuzestress

De eerste stap naar het verminderen van  loopbaan-keuzestress is het terugbrengen van het aantal keuzes door scherp te stellen én te bespreken waar het in essentie werkelijk om gaat. Welke waarden zijn voor jou het allerbelangrijkste in je werk. En waar kom je die waarden tegen?  Onderzoek daarnaast de verschillende mogelijkheden. Is het in werkelijkheid ook net zo aantrekkelijk als dat het geschetst wordt? Daardoor zal het aantal opties al aanzienlijk verminderen. Daar komt bij dat ‘goed genoeg’ mogelijk ook oké is. In plaats van te zoeken naar de beste optie is het goed om te gaan voor de optie die ook voldoet. Want vaak leg je de lat en je verwachtingen veel te hoog.

Welke waarden zijn voor jou het allerbelangrijkste in je werk?

Bewuster én zelfverzekerder kiezen met de juiste hulp

Niet weten wat je wilt, niet tevreden zijn met je keuze, niet durven kiezen, keuzes lang uitstellen en het lastig vinden om achter je eigen loopbaan keuze te blijven staan dragen niet bij aan een gezonde en gelukkige levensstijl. Integendeel. Mensen die hier last van ondervinden zullen de gevolgen, zoals spanning, overspanning of een burn-out, niet zelf kunnen verhelpen en hebben baat bij het op tijd vinden van de juiste coaching. Avantiro kan met loopbaancoaching of een (persoonlijk)  leiderschapstraining helpen bij het bewuster én zelfverzekerder maken van jouw (loopbaan)keuzes, bij het kiezen van wat je wél wil.

Subsidieregeling

Ook de overheid vindt dit een uiterst belangrijk aspect en geeft zelfs subsidie voor alle mensen die in welke vorm dan ook een relatie hebben met de arbeidsmarkt (werkenden, werkzoekenden, ZZP-ers) en meer inzicht willen in hun actuele en toekomstige positie op de arbeidsmarkt. En hoe daar de juiste stappen in te maken.

Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier.

Zelfverzekerd kiezen met hulp van Avantiro

Vrijwel iedereen die met keuzestress rondloopt is daar onzeker over en is angstig over het maken van de ‘juiste keuze’. Wij vinden het heel belangrijk om onze coaches te laten ontdekken wat een ‘passende’ keuze is. Dit doen wij door hen bewuster maken van het eigen keuzeproces. Wat is de eigen manier van kiezen. Hierbij spelen gevoel, intuïtie, lichaamssignalen en vooral ook je eigen waarden en normen een grote rol. Wij helpen graag om dit inzichtelijk te maken en zo weloverwogen en met een gerust hart voor een bepaalde keuze te gaan.

Wil je meer weten of direct een afspraak maken? We zijn bereikbaar op nummer 0541 – 24 10 80  of via mail op receptie@avantiro.nl.

 

Aannames, een gevaar voor je loopbaan

Niets is wat het lijkt. 3 Gevaren van aannames in je loopbaan

Wanneer je iets voor lief neemt, zonder bewijs ter ondersteuning dan spreken we van een aanname. Deze aannames hebben wij nodig in ons leven. We hebben namelijk niet de energie én de tijd om alles wat we tegenkomen te onderzoeken. Maar, wanneer je alles aanneemt zonder de feiten te checken vormen mensen hun mening dus naar aanleiding van iets dat ze voor lief nemen. Het gevaar is dat ze zich op basis daarvan ook gaan gedragen. In veel gevallen kan het doen van een aanname leiden tot onder andere miscommunicatie, ontslag, afgewezen worden en inefficiëntie. Niets is wat het lijkt. Wij willen je graag helpen om anders om te gaan met aannames in je loopbaan. Wij willen jou een kans geven door het stellen van de juiste vragen, zodat jij de juiste beslissingen kunt maken.

Hoe je jezelf tekort kunt doen door verkeerde aannames

Een mening over een persoon of bedrijf kan er toe leiden dat je iemand niet wilt leren kennen of dat je ergens niet wilt werken en er dus niet gaat solliciteren. Een verhaal dat je via via hoorde, een bericht op social media of een vreemde opmerking van een leidinggevende kan ervoor zorgen dat jij andere keuzes gaat maken dan dat je daarvoor van plan was. Je laat je afleiden door aannames en zo doe je jezelf mogelijk te kort. Het werkt ook andersom. Een naam, adres of foto op een cv kan ertoe leiden dat de selecteur al een bepaalde gedachte heeft over de kandidaat, over de achtergrond of het karakter. Misschien heeft de selecteur op social media vooronderzoek gedaan of kennis ingewonnen via een bekende van de kandidaat. Allemaal aannames die het maken van keuzes vals kunnen beïnvloeden.

Je laat je afleiden door aannames en zo doe je jezelf mogelijk te kort.

Niets is wat het lijkt

Alles is gebaseerd op aannames omdat we nou eenmaal niet alles weten, alles kunnen uitzoeken en kunnen testen. Maar wanneer je wel gaat onderzoeken en open (niet suggestieve) vragen gaat stellen zal in veel gevallen blijken dat de interpretatie die jij had van de situatie compleet anders is dan je in eerste instantie dacht.

3 Gevaren van aannames voor jezelf of je carrière

#1 Persoonlijke groei

Aannames zorgen ervoor dat je beslissingen neemt die achteraf niet altijd juist zijn. Hoe vaak heb jij een reep chocolade gekocht omdat je de verpakking zo mooi vindt? Maar de verpakking zegt niets over de smaak van de chocolade. Misschien bevat de meest simpele verpakking wel de allerlekkerste chocola?! De gebruiksvriendelijkheid van een website kan ervoor zorgen dat jij er geen cursus boekt, de lelijke neus van je toekomstige baas kan ervoor zorgen dat je hem niet aardig vindt en de huisstijl van een bedrijf kan ervoor zorgen dat je daar nooit gaat solliciteren. Gek toch? Want wie zegt dat iemand niet aardig is omdat hij een bijzondere neus heeft. Of dat een bedrijf niet passend is omdat de huisstijl niet bij je past. Misschien gaan ze de huisstijl binnenkort wel helemaal omgooien omdat ze zelf ook vinden dat het niet meer aansluit. Jammer dat jij deze baan afsloeg omdat je stuurde op aannames! Zo zit je je eigen persoonlijke groei in de weg. Terwijl de kans groot is dat wanneer je de aannames die je maakt in vragen stelt, je de werkelijke waarde ziet en hele andere keuzes maakt.

#2 Gemiste kansen en foute acties

Wanneer je besluit om iets niet te doen, omdat iemand je niet aanstaat door een slechte ervaring van een ander of omdat een bedrijf in jouw ogen een verkeerde uitstraling heeft, loop je mogelijk een mooie kans mis. Wat iemand anders denkt of vindt is altijd een gekleurde mening. Door vorige ervaringen of waardeoordelen. Dat geldt ook voor jezelf, misschien had je nieuwe collega wel een slechte dag? Soms moet je jezelf en een ander echt een kans geven door het stellen van de juiste vragen. Want de kans is groot dat jij dit op een andere manier zal ervaren wanneer je meer weet. Je wilt toch geen kansen missen door foute acties?

#3 Spiegelen aan jezelf

Jij bent uniek en alle andere mensen zijn dat ook. Iedereen heeft zijn of haar eigen pad gelopen in het leven met eigen ervaringen en overtuigingen. Andere mensen hebben dus andere normen en waarden dan jij. Uiteraard kan dat je soms flink teleurstellen. Hoe jij denkt, wat jij voelt en hoe jij dingen ziet, dat is van jou. Een ander denkt, doet en voelt weer heel wat anders. De ander in zijn of haar waarde laten zonder die ander te spiegelen aan jezelf kan het schaden van persoonlijke relaties voorkomen.

Herkenbaar?

Deze gevaren van aannames zijn vast herkenbaar. Je gaat ergens vanuit en daarop baseer je je keuzes. Avantiro kan je in een sollicitatietraining helpen met het onderbouwen van het verhaal dat je wilt vertellen. Want als je je cv, je functie of je persoonlijkheid niet onderbouwt weet niemand wat je daadwerkelijk bedoelt. Misschien ben je een harde werker, heel fijn, maar wat is hard werken? Hard werken is voor jou misschien 8 uur achter elkaar en 32 uur per week aanwezig zijn en doen wat je opgedragen wordt. Maar misschien verstaat je toekomstige baas onder hard werken dat je je 60 uur per week en ook in het weekend inzet voor het bedrijf. Of misschien zit hard werken helemaal niet in de uren die je maakt, maar ergens anders in. Een sollicitatiegesprek leent zich bij uitstek voor het onderbouwen van jouw verhaal, want aannames zijn zo gemaakt. We helpen je graag met het onderbouwen van het hele verhaal dat je wilt vertellen.

Meer weten of direct een afspraak maken? We zijn bereikbaar op het nummer  0541 – 24 10 80 of via mail op receptie@avantiro.nl.