Carla Kerkdijk – Manager Werk en Leren Carintreggeland

Carla Kerkdijk

Waardevol Werken, Waardevol Leven en een gezonde organisatie voor nu en in de toekomst is waar Carintreggeland voor staat. Dat vraagt om een strategische personeelsplanning. Daarnaast kiezen wij ervoor om  talent binnen de organisatie in huis op te leiden.

Carla Kerkdijk: ‘Vanuit onze visie op Waardevol Werken zijn belangrijke pijlers ‘dagelijks leren’ en ‘geen baan maar een loopbaan’. Op alle niveaus van onze organisatie bieden we mogelijkheden om je horizontaal en verticaal te ontwikkelen. Zeker in de huidige dynamische arbeidsmarkt is het voor ons heel belangrijk dat we competente medewerkers aan Carintreggeland en aan de zorg binden. Loopbaanontwikkeling is een manier om dat te doen. Door middel van strategische personeelsplanning kijken we naar de ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals de te verwachten natuurlijke uitstroom en welke functies wanneer opnieuw ingevuld moeten worden. Daar sorteren we o.a. op voor door vacatures al vroeg open te zetten. Om die reden startten we onlangs met vijf interne kandidaten het programma Manager in Opleiding, een tweejarig management-traineeship voor Manager Zorg.

Van assessment naar Persoonlijk Ontwikkel Plan

Carla Kerkdijk: ‘Onderdeel van de selectieprocedure is een ontwikkelingsgericht beoordelingsassessment, door Avantiro naar aanleiding van ons functieprofiel vormgegeven. Van een Manager Zorg verwachten we op een aantal competenties een strategisch en academisch denk- en werkniveau. Maar zeker ook dat waardevol leven, waardevol werken en een gezonde organisatie goed in balans met elkaar worden gehouden. Dat vraagt onder andere om de vaardigheid om overstijgend te kunnen denken en ook om bewustzijn van wie ben ik als persoon in een managementrol. De uitkomsten van het assessment vormen de basis van het POP, aan de hand waarvan we onder begeleiding van een leercoach van het leerhuis het opleidingstraject bepalen.’

Nieuwe inzichten

Carla Kerkdijk: ‘Ook voor de kandidaten die na het assessment voor het traineeship afvallen, is het assessment waardevol.
Het geeft de kandidaten en ons nieuwe inzichten in kwaliteiten, competenties en ontwikkelmogelijkheden die tot dan toe minder zichtbaar waren. Doordat Avantiro tijdens het assessment veel aandacht besteedt aan het echt begrijpen van de resultaten uit het assessment en samen met de trainee de inzichten vertaalt naar ontwikkelruimte, ontstaat er een nieuw toekomstperspectief in de eigen loopbaan. Ook als de match met het functieprofiel van manager niet gemaakt kan worden, bieden de inzichten scherper zicht op kansen voor de toekomst.  Als er bij de kandidaat een ontwikkelbehoefte is die aansluit bij de persoonlijke uitkomst van het assessment, dan bieden we een passend leertraject om daar te komen, want we willen hen graag voor onze organisatie behouden.’

Samen leren en ontwikkelen

Carla Kerkdijk: ‘We vinden het belangrijk dat iedereen in de organisatie de ogen en oren openhoudt voor inspiratie van buiten. Dat kan op vele manieren. Zelf organiseren wij als afdeling Werk en Leren teamdagen waarin wij vanuit verschillende invalshoeken kijken naar ons werk en onze eigen rol in de organisatie. Zo hebben we, begeleid door coaches van Avantiro, vanuit waarderend veranderen gekeken naar de betekenis van onze kernwaarden in de praktijk. Waar werk ik al volgens onze waarden ‘moedig, open, vertrouwen, samen’ en wat levert dit ons op? We zijn gestart vanuit de positieve vraag: ‘wat gaat er al goed en wat leren we hieruit?’ Vervolgens hebben we met elkaar gekeken naar hoe ieder van ons deze succesfactoren optimaal kan benutten in de dagelijkse praktijk. Waar loop je tegenaan en hoe kun je, door kleine stappen te zetten, zelf beweging creëren? Het was een hele mooie middag, waarin leren van en met elkaar centraal stond.’