Karla – december 2019

“Ik wilde me graag verder ontwikkelen binnen het onderwijs, maar wist niet welke richting ik moest nemen. Door een loopbaantraject in te gaan bij Avantiro, ben ik er nu uit. Dit geeft zoveel rust en duidelijkheid, dat ik iedereen die ook met deze twijfels zit, het aan kan raden. Na een korte begeleiding, waarbij zeer goed wordt ingestoken op je persoonlijke hiaten, krijg je d.m.v. samen sparren, meer inzicht in waar jíj naartoe wilt.

Open, kritisch, en concreet.

Dankjewel Eline!”

de heer Henk Koershuis, Manager HRM

Henk Koershuis, lerend vermogenIn gesprek met HR- en organisatieprofessional Henk Koershuis over zijn visie op het HR Thema lerend vermogen

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Een echte leer- en ontwikkelcultuur maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

In hoeverre staat het thema ‘Lerend vermogen’ op de HR kalender volgens jou?

Eén van de belangrijkste redenen voor hoogopgeleid talent, om voor een werkgever te kiezen, blijkt telkens weer de mate waarin groei- en ontwikkelkansen aanwezig zijn.  De crisis echter, die we zo langzaam achter ons laten, heeft managers en aandeelhouders doen focussen op kostenbesparing, efficiëntie & control.  Daarmee is gekozen voor de korte termijn en is mogelijk winst gemaakt. Maar wat is hiervan het lange termijn gevolg? Eén van de belangrijkste gevolgen is dat de leer- en ontwikkelcultuur (deels) om zeep is geholpen. Een echte leer- en ontwikkelcultuur, lerend vermogen, is niet alleen belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor hoog opgeleid talent, het maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

Lees meer