Drs. René Bosch, HR directeur TenCate Nederland

                          

 

 ”Ik kan allen maar stimuleren dat bedrijven veel meer gaan samenwerken op het gebied van opleidingen”

Wat is jouw visie op opleiden en ontwikkelen?

Opleiden en ontwikkelen is noodzakelijk om met alle medewerkers goed in te kunnen spelen op de continue veranderingen en steeds hogere eisen waar organisaties mee te maken hebben. Succesvol zijn en blijven en daarmee de continuïteit van de organisatie borgen.

Lees meer