Loopbaancoaching

Gerrit – december 2018 – loopbaancoach

Vanuit Dynniq ( Imtech Rail ) heb ik de mogelijkheid gekregen om met een loopbaancoach van gedachte te wisselen en te worden begeleid. Waar wij dan over spraken was hoe een CV eruit kan zien / hoe je opvalt in de markt (netwerk)via LinkedIn. In eerste instantie hebben wij samen mijn CV onder de loep genomen en gekeken hoe hij is opgesteld waardoor deze opvalt bij een recruiter, zodat deze niet direct op de verkeerde stapel terecht komt.

Verder hebben wij gekeken hoe ik mij op LinkedIn presenteer en hoe deze is opgesteld waardoor je opvalt. Het is ook erg van belang dat je mensen toevoegt aan je vriendenkring via LinkedIn, zodat steeds meer mensen je in beeld hebben.

Lees meer

Jolanda Caspers, adviseur P&O RTV Oost

Jolanda Kaspers RTV OostIn gesprek met Jolanda Caspers over talentmanagement

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Wat versta jij onder talentmanagement?

Er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan talentmanagement. Ik kijk naar talentmanagement als onderdeel het strategisch HRM. Ik hang het principe aan dat je eerst de strategie van de organisatie helder moet hebben om dan vervolgens te kunnen bepalen welke talenten je nodig hebt om die visie te bereiken. Ik geloof dat de P en de O daarin bij elkaar horen. De organisatie kiest een koers. Daar koppel je vervolgens mensen aan die een bijdrage leveren aan die koers maar die tegelijkertijd wel in hun kracht worden ingezet en hun talenten kunnen ontplooien. Lees meer